Mgr. Eva Greplová - Korektury textu od 40 Kč/NS, slevy pro studenty.

Jazyková korektura textu

Jedná se o opravu pravopisných a gramatických chyb, jako například:

  • i/y,
  • s/z,
  • malá/velká písmena,
  • interpunkční znaménka,
  • přímé řeči,
  • krátké/dlouhé samohlásky,
  • mě/mně atd.

Před opravou:

"Vznešený pane" koktal rozčílením "tvůj odaný služebník Enempesse mně k tobě posílá. Mám ti oznámit, že dnes v noci byl vyloupen jeden královský hrob."

Po opravě:

"Vznešený pane," koktal rozčilením, "tvůj oddaný služebník Enempesse k tobě posílá. Mám ti oznámit, že dnes v noci byl vyloupen jeden královský hrob." 

Stylistická korektura textu

Jde o vyladění slovosledu, opakování slov, zlepšení srozumitelnosti textu, odstranění faktických chyb atd. Zásahy do textu jsou proto větší, než v případě jazykové korektury a někdy je nutná i konzultace s autorem (např. v případě odborných textů).

Základní typografická korektura textu

Jedná se o opravu typografických chyb. Jako příklad může posloužit: špatné formátování, zalomení textu, rozdělení slov na konci řádků, atd. Tato korektura je vhodná před odesláním dokumentu do tiskárny nebo před publikováním na webu.

Mgr. Eva Greplová, Hřibojedy 67, 54456
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!
Mgr. Eva Greplová - Korektury textu od 40 Kč/NS, slevy pro studenty.